Автономна некомерційна спортивнооздоровча організація «Сентокі»

Назва мовою держави реєстрації

Автономная некоммерческая спортивно-оздоровительная организация «Сентоки»

Скорочена назва мовою держави реєстрації

АНО «Сентоки»

Назва англійською

Autonomous Non-Profit Sports and Recreation Organization "Sentokі"

Адреса

Держава реєстрації

РФ

Реєстраційні дані

ОДРН: 1196196031448

Податкові дані

ІПН: 6151020497

Дата запровадження санкцій

2023-11-18

Дата завершення дії санкцій України

2028-11-18

Укази Президента України

№ 759/2023 від 18.11.2023