АТ «Науково-дослідний та конструкторський інститут центробіжних та роторних компресорів ім.В. Б. Шнеппа»

Назва мовою держави реєстрації

АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В. Б. Шнеппа»

Скорочена назва мовою держави реєстрації

АО «НИИТУРБОКОМПРЕССОР им. В. Б. Шнеппа»

Назва англійською

JSC "Research and Construction Institute of Centrifugal and Rotary Compressors named after V. B. Shnepp", NIITurbokompressor

Адреса

Держава реєстрації

РФ

Реєстраційні дані

ОДРН: 1021603626725

Податкові дані

ІПН: 1660016351

Дата запровадження санкцій

2023-05-12

Дата завершення дії санкцій України

2033-05-12

Укази Президента України

№ 279/2023 від 12.05.2023