Федеральне державне унітарне підприємство «Науково-дослідний інститут фізичної оптики, оптики лазерів та інформаційних оптичних систем всеросійського наукового центру «Державний оптичний інститут ім. С. І. Вавілова»

Назва мовою держави реєстрації

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт физической оптики, оптики лазеров и информационных оптических систем всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова»

Скорочена назва мовою держави реєстрації

ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ ИМ. С. И. Вавилова»

Назва англійською

FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE "RESEARCH INSTITUTE OF PHYSICAL OPTICS, LASER OPTICS AND INFORMATION OPTICAL SYSTEMS OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CENTER "STATE OPTICAL INSTITUTE NAMED AFTER S.I. VAVILOV"

Адреса

Держава реєстрації

РФ

Реєстраційні дані

ОДРН: 1027810300044

Податкові дані

ІПН: 7801031476

Дата запровадження санкцій

2023-04-22

Дата завершення дії санкцій України

2033-04-22

Укази Президента України

№ 236/2023 від 22.04.2023

Примітки

Юридична особа перебуває у процесі
реорганізації  з 06.04.2018.