ЗАТ ВНДІЕФ, Телебачення, Автоматика, Наукові дослідження, Комерція

Назва мовою держави реєстрації

ЗАО ВНИИЭФ, Телевидение, Автоматика, Научные Исследования, Коммерция

Скорочена назва мовою держави реєстрації

ЗАО ВНИИЭФ ТАНИК

Назва англійською

CJSC VNIIEF, Television, Automation, Research, Commerce

Адреса

Держава реєстрації

РФ

Реєстраційні дані

ОДРН: 1025202208888

Податкові дані

ІПН: 5254001945

Дата запровадження санкцій

2023-04-22

Дата завершення дії санкцій України

2033-04-22

Укази Президента України

№ 236/2023 від 22.04.2023