Акціонерне товариство «Ордену Трудового Червоного Прапору науково-дослідний фізико-хімічний інститут імені Л. Я. Карпова»

Назва мовою держави реєстрації

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова»

Скорочена назва мовою держави реєстрації

АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова»

Назва англійською

JOINT-STOCK COMPANY "ORDER OF THE RED BANNER OF LABOR SCIENTIFIC - RESEARCH INSTITUTE OF PHYSICS AND CHEMISTRY NAMED AFTER L.YA. KARPOV"

Адреса

Реєстраційні дані

ОДРН: 5137746240979

Податкові дані

ІПН: 7709944065

Дата запровадження санкцій

2023-02-05

Дата завершення дії санкцій України

2073-02-05

Укази Президента України

№ 57/2023 від 05.02.2023