АТ «Державний науково-дослідний хіміко-аналітичний інститут»

Назва мовою держави реєстрації

АО «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Скорочена назва мовою держави реєстрації

АО «ГосНИИхиманалит»

Назва англійською

State Research Chemical-Analytical Institute (GosNIIkhimanalit)

Адреса

Реєстраційні дані

ОДРН: 1067847749793

Податкові дані

ІПН: 7839332218

Експортні обмеження США

2022-03-09

87 FR 13143

Дата запровадження санкцій

2022-03-15

Постанови Ради ЄС

№ 833/2014 від 31.07.2014